Vennootschapsbijdrage voor 2020 gekend

Vennootschappen moeten jaarlijks een sociale bijdrage betalen in de vorm van een solidariteitsbijdrage.

Vennootschapsbijdrage voor 2020 gekend

Vennootschappen moet jaarlijks een sociale bijdrage betalen in de vorm van een solidariteitsbijdrage. De bijdrage is verplicht voor alle vennootschappen, maar o.m. startende BV’s kunnen zich beroepen op een vrijstelling van betaling zo die vennootschappen niet ouder zijn dan 3 jaar en zijn ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen.

De vennootschapsbijdrage is ongewijzigd t.o.v die voor 2019, nl. € 347,50 voor kleine vennootschappen en € 868 voor grote vennootschappen. Hiervoor wordt gekeken naar de balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Concreet zal de bijdrage van € 347,50 verschuldigd zijn door vennootschappen zo hun balanstotaal van 2018 lager is dan € 702.954,47. Wordt die maximumgrens overschreden, dan is de bijdrage van € 868 verschuldigd.  De betaling moet normaliter gebeuren vóór 1 juli, maar door de coronacrisis is dat verlengd geworden naar 31 oktober 2020.