Toegang Fisconetplus is veranderd

Fisconetplus is de fiscale databank van de fiscus, waarin wetten, circulaires, rulings, rechtspraak en parlementaire vragen opgenomen zijn.

Toegang Fisconetplus is veranderd

Fisconetplus is de fiscale databank van de fiscus, waarin wetten, circulaires, rulings, rechtspraak en parlementaire vragen opgenomen zijn. Ze is voor iedereen toegankelijk. De toegang is gratis, maar sinds enkele jaren was daarvoor een Microsoft-account nodig. Dat riep vragen op over de bescherming van data, meer bepaald het gebrek aan transparantie over de cookies die aan de toegang gekoppeld zijn, en het doorsturen van e-mailadressen naar Microsoft.

Door de GDPR werd de FOD Financiën verplicht om de toegang via een Microsoft-account te deactiveren. Fisconetplus is wel nog steeds toegankelijk via MyMinfin, maar nu zonder gegevensoverdracht, dus volledig anoniem.