Minister van Financiën nuanceert btw-plaatsbepalingsregel voor opleidingen

De plaatsbepalingsregels inzake btw bepalen in welk land een dienst moet gelocaliseerd worden.

Minister van Financiën nuanceert btw-plaatsbepalingsregel voor opleidingen

De plaatsbepalingsregels inzake btw bepalen in welk land een dienst moet gelocaliseerd worden. De plaats van een dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. In een circulaire van 29 november 2013 heeft de Btw-Administratie haar standpunt bekend gemaakt over de plaatsbepaling  van opleidingen. In een B2B-context vindt een opleiding plaats in het land waar de opleiding effectief doorgaat zo de opleiding hoogstens één dag duurt. Duurt de opleiding langer dan een dag, dan wordt de opleiding voor de btw geacht plaats te vinden daar waar de afnemer gevestigd is.

In een parlementaire vraag van 6 februari 2020 nuanceert de minster van Financiën dit standpunt. De duur van de opleiding mag niet het enige criterium zijn. Ook andere criteria, zoals het feit dat de opleidingen op voorhand zijn gepland en/of de opleidingen betrekking hebben  op een vooraf omschreven onderwerp moeten in rekening worden gebracht.