Enkele nieuwigheden over UBO-meldingsplicht

Sinds 30 september 2019 geldt een UBO-meldingsplicht voor o.m. vennootschappen.

Enkele nieuwigheden over UBO-meldingsplicht

Sinds 30 september 2019 geldt een UBO-meldingsplicht voor o.m. vennootschappen. Er zijn nu enkele nieuwigheden. De FOD Financiën stuurt nu ook reminders naar de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming. In hun berichtenbox op MyMinfin ontvangen zij één maand vóór de uiterste datum een herinnering aan de verplichting om de info in het UBO-register bij te werken, of om te bevestigen dat de gegevens die eerder werden ingevoerd nog altijd up-to-date zijn.

In de komende maanden wordt de UBO-applicatie nog verder uitgebreid. Zo komen er bv. rechtstreekse koppelingen naar het Belgisch Staatsblad en naar elektronische aandelenregisters als eStox zodat documenten gemakkelijker kunnen toegevoegd worden.