Zgn. kaasroute uitgesteld

Een wetsvoorstel voorziet dat vanaf 01.12.2020 buitenlandse notariële akten waarbij roerende goederen door een Belgische rijksinwoner geschonken worden, geregistreerd moeten worden.

Zgn. kaasroute uitgesteld

Een wetsvoorstel voorziet dat vanaf 01.12.2020 buitenlandse notariële akten waarbij roerende goederen door een Belgische rijksinwoner geschonken worden, geregistreerd moeten worden. Concreet heeft dat tot gevolg dat wie een schenking van roerende goederen doet in Nederland die moet registreren in België en schenkbelasting daarop zal moeten betalen. Inmiddels werd de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten door Belgische rijksinwoners bevestigd in het Regeerakkoord van de Vivaldi-regering.

Na advies van de Raad van State van 14.09.2020 zal dit wetsvoorstel mogelijk opgesplitst worden. Hierdoor is niet zeker of de deadline van 01.12.2020 wel gehaald zal worden. Afhankelijk van de goedkeuring van het wetsvoorstel en de effectieve datum van inwerkingtreding, kan dit mogelijk tot een latere datum dan 01.12.20 leiden.