Wetsvoorstel tot betalen van schenkbelasting op roerende goederen voor Nederlandse notaris

Op 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel ingediend om het “belastingvrij” schenken van roerende goederen voor een buitenlandse notaris aan banden te leggen.

Wetsvoorstel tot betalen van schenkbelasting op roerende goederen voor Nederlandse notaris

Op 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel ingediend om het “belastingvrij” schenken van roerende goederen voor een buitenlandse notaris aan banden te leggen. Wie immers roerende goederen schenkt voor een Belgische notaris moet daarop schenkbelasting betalen die in Vlaanderen tussen partners en in rechte lijn 3% bedraagt. Wordt er geen notariële akte verleden, dan is er weliswaar geen schenkbelasting verschuldigd, maar de schenker moet dan nog wel 3 jaar (binnenkort 4 jaar) na de hand- of bankgift in leven blijven om te vermijden dat de schenking alsnog in de nalatenschap komt te vallen (en er alsnog erfbelasting verschuldigd is waarvan de tarieven doorgaans hoger liggen dan de schenkbelasting).

Wie geen schenkbelasting wil betalen op de schenking van roerende goederen kan ook een Nederlandse notaris onder de armen nemen. In Nederland is immers enkel schenkbelasting verschuldigd is bij een schenking gedaan door een Nederlandse rijksinwoner. De fiscus wil nu vermijden dat Belgen een beroep doen op die zgn. Kaasroute. Voor de schenkingen van privaat roerend vermogen wil het wetsvoorstel de registratie van alle buitenlandse notariële schenkingsakten in België verplicht maken waardoor er bijgevolg wel schenkbelasting verschuldigd is in België. Naar verluidt zou dit wetsvoorstel nog voor het zomerreces door het Federale parlement worden gestemd. Dit wetsvoorstel voorziet daarboven ook niet in een overgangsperiode en zou dan ook 10 dagen na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad in werking treden.