Verlenging van de zgn. verdachte periode in de Vlaamse erfbelasting uitgesteld?

Verlenging van de zgn. verdachte periode in de Vlaamse erfbelasting uitgesteld?

Wie een schenking van roerende goederen zoals geld wil doen, kan opteren voor een klassieke hand- of bankgift. Er moet dan weliswaar geen schenkbelasting betaald worden, maar het risico is dat de schenking alsnog in de nalatenschap valt en aldus toch nog erfbelasting verschuldigd is, zo de erflater zo’n schenking heeft gedaan binnen een zgn. verdachte periode vóór zijn overlijden.

Momenteel bedraagt die verdachte periode in de erfbelasting 3 jaar, maar in een persbericht van 19.09.2020 heeft de Vlaamse regering laten weten dat die periode zou opgetrokken worden naar 4 jaar. De geplande hervorming van de erf- en schenkbelasting zou ingaan vanaf 01.07.2021.