Vennootschapsbijdrage 2021 uitgesteld naar jaareinde

De vennootschapsbijdrage is de jaarlijkse bijdrage van in principe € 347,50 die een vennootschap moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds.

Vennootschapsbijdrage 2021 uitgesteld naar jaareinde

De vennootschapsbijdrage is de jaarlijkse bijdrage van in principe € 347,50 die een vennootschap moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds. Wanneer de balanstotaal van de vennootschap echter boven een bepaald bedrag zit (voor boekjaar 2019 gaat het om  € 706.579,60), dan bedraagt de bijdrage € 868. Normaal moet de bijdrage tegen 30.06 betaald worden. Per maand vertraging, de maand van betaling inbegrepen, wordt de bijdrage met 1% verhoogd, en de bestuurder van de vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling.

Door de coronacrisis was er reeds voor de vennootschapsbijdrage van 2020 een extra termijn toegekend voor de betaling ervan, nl. in eerste instantie tot 31 oktober 2020, maar daarna is dat verlengd geworden tot 31 december 2020. Door het aanhouden van de coronacrisis is de betaling van de vennootschapsbijdrage voor 2021 verschoven naar uiterlijk 31.12.2021 in plaats van 30.06.2021.