Uniforme btw-regels voor seminaries in het buitenland

Conform de huidige Belgische btw-regels moet in B2B-context het volgen van een seminarie in het buitenland dat hoogstens een dag duurt zgn. gelokaliseerd worden op de plaats van het evenement.

Uniforme btw-regels voor seminaries in het buitenland

Conform de huidige Belgische btw-regels moet in B2B-context het volgen van een seminarie in het buitenland dat hoogstens een dag duurt zgn. gelokaliseerd worden op de plaats van het evenement. Een Belgische btw-plichtgie die bijv. een cursus in Nederland volgt, zal dan in principe een factuur met Nederlandse btw ontvangen. Duurt het buitenlandse seminarie echter langer dan één dag, dan moet het seminarie gelokaliseerd moet worden op de plaats waar de ontvanger van de dienst, de Belgische btw-plichtige, gevestigd is. Vermits dit in het gegeven voorbeeld in België is, mag de organisator in principe geen Nederlandse btw op zijn factuur vermelden.

Het is echter mogelijk dat buitenlandse Btw-wetgeving in een ander stanpunt voorziet dan de Belgische, wat kan leiden tot een dubbele btw-heffing. De Europese Btw-comité komt hieraan tegemoet door een uniforme toepassing uit te werken die geldt voor alle EU-lidstaten, zo blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag gesteld aan de minister van Financiën (Vr. en Antw. Kamer 2019-20, nr. 55-014, 175). De minister wees er alvast op dat de duur van het seminarie bovendien niet het enige criterium kan zijn en dat andere elementen tevens in rekening moeten worden gebracht om de dienst te lokaliseren voor de btw.