Overdracht ondernemingsnummer afgeschaft

Bij de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke Belgische vennootschap een uniek ondernemingsnummer toegekend dat niet overdraagbaar is op een andere geregistreerde entiteit.

Overdracht ondernemingsnummer afgeschaft

Bij de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke Belgische vennootschap een uniek ondernemingsnummer toegekend dat niet overdraagbaar is op een andere geregistreerde entiteit. Een KB van eind 2018 had een uitzondering ingevoerd op die niet-overdraagbaarheid. Sinds 11.02.2019 kon het nummer toch overgedragen worden bij fusies of splitsingen, grensoverschrijdende fusies en verrichtingen die daarop volgen en leiden tot de voortzetting van de hoofdactiviteit van een onderneming.

Die uitzondering is geen lang leven beschoren geweest vermits ze onlangs alweer afgeschaft is. Dat is gebeurd bij KB van 31.07.2020, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 07.08.2020. Een ondernemingsnummer is dus voortaan in geen enkel geval nog overdraagbaar.