Kasten op maat niet sowieso onroerend voor de btw volgens beroepsrechter

Werken aan een privéwoning van minstens tien jaar oud komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%.

Kasten op maat niet sowieso onroerend voor de btw volgens beroepsrechter

Werken aan een privéwoning van minstens tien jaar oud komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%. Het mag echter niet gaan om loutere reinigingswerken of om de bouw van een zwembad, enz. Het is tevens sowieso vereist dat het gaat om zgn. werken in onroerende staat voor de btw. Het mag dus niet gaan om een loutere levering én de werken moeten na de voltooiing volledig in de woning geïntegreerd zijn.

Op 17 mei 2021 heeft een beroepsrechter te Gent zich gebogen over de vraag of een ingebouwde kast ook onroerend kan worden. De Btw-Administratie sluit dit niet uit, maar dan is wel vereist dat de kasten onroerend geworden zijn uit hun aard. Ze moeten aan het gebouw vastgemaakt of erin verankerd zijn, aldus de Btw-Administratie (beslissing E.T. 110.383, 27.03.2006). Het is echter niet zo dat wanneer de kasten op maat gemaakt worden, dat ze sowieso onroerend zijn voor de btw, aldus de beroepsrechter. In casu waren de kasten niet vastgemaakt. Ze stonden nl. op een sokkel en er werd alleen een aanpasstuk gebruikt om ze tussen twee muren te laten passen.