Impact van de tijdelijke btw-verlaging in horecasector

Het verlaagd btw-tarief van 6 % is tijdelijk van toepassing op restaurant- en cateringdiensten sinds 8 juni tot en met 31 december 2020 met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Impact van de tijdelijke btw-verlaging in horecasector

Het verlaagd btw-tarief van 6 % is tijdelijk van toepassing op restaurant- en cateringdiensten sinds 8 juni tot en met 31 december 2020 met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Hoewel de benaming ‘restaurantdiensten’ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes, … ). Voor de leveringen (meeneem-verkopen) blijven de gewone regels gelden. In een persbericht van 6 juli 2020 wijst de FOD Financiën op de impact van deze regels voor forfaitaire btw-belastingplichtigen zoals bakkers, caféhouders en foornijveraars.