Fiscus ziet af van speciale btw-regeling voor de verhuur van gemeubelde studentenkamers

De verhuur van een onroerend goed is in principe vrijgesteld van btw.

Fiscus ziet af van speciale btw-regeling voor de verhuur van gemeubelde studentenkamers

De verhuur van een onroerend goed is in principe vrijgesteld van btw. Bijgevolg dient over de verhuur geen btw gerekend te worden, wat ook impliceert dat er geen btw kan gerecupereerd worden op kosten die met de onroerende verhuur samenhangen zoals oprichtingskosten van het pand en eventuele kosten van onderhouds- en herstellingswerken. Gaat de verhuur echter gepaard met een pakket van diensten (bestaande uit schoonmaak, veiligheid, mobiliteit, maaltijden, entertainment, community building, enz.), dan was er volgens de Rulingdienst sprake van aan btw onderworpen ‘gemeubeld logies’ (hotelservice) (ruling nr. 2020.1867, 06.10.2020). De verhuurder kan dan de btw die hij zelf betaald heeft recupereren.

De Btw-Administratie zag die ruime toepassing van het begrip ‘hoteldienst’ echter niet zitten. In het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake btw van 20 mei 2021 werd bepaald dat het verschaffen van gemeubelde logies in inrichtingen waar gewoonlijk onderdak wordt verschaft aan studenten, niet beschouwd zou worden als een belastbare hoteldienst en dat de verhuur van een gemeubelde studentenkamer dus zonder btw zou verlopen. De maatregel zou ingaan vanaf 01.07.2021, maar op de valreep heeft de regering beslist die wetswijziging te laten vallen. Bijgevolg blijft de verhuur van gemeubelde studentenkamers in principe vrijgesteld van btw, met gevolg dat er aan de ene kant weliswaar geen btw op de verhuur moet gerekend worden, maar dat er aan de andere kant echter geen btw kan recupereerd worden op kosten.