Fiscus ook in 2021 tolerant voor aftrek VAPZ-premie

VAPZ-premies zijn in principe slechts aftrekbaar zo de betaling van de sociale bijdragen in orde is.

Fiscus ook in 2021 tolerant voor aftrek VAPZ-premie

VAPZ-premies zijn in principe slechts aftrekbaar zo de betaling van de sociale bijdragen in orde is. Wie in het kader van de coronacrisis voor de betaling van ziijn sociale bijdragen 2021 uitstel verkregen heeft naar 2022, riskeerde dan het recht op aftrek van uw VAPZ-premie, betaald in 2021, te verliezen.

Net zoals voor 2020 voert de fiscus hiervoor nu een tolerantie in ook voor 2021. Dat is gebeurd bij circulaire 2021/C/90 dd. 08.10.2021. VAPZ-premies zijn dus toch aftrekbaar, ook al wordt de betaling van de sociale bijdragen (zowel de voorlopige kwartaalbijdragen als de regularisatiebijdragen) uitgesteld naar volgend jaar. Er zijn wel voorwaarden aan gekoppeld, nl. een afbetalingsplan verkregen hebben wat werd nageleefd voor de reeds uitgestelde bijdragen van 2020 (die daarvoor al tot in 2021 waren uitgesteld), en/of uitstel verkregen hebben (van één jaar) tot in 2022 voor de bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021.