Fiscus herinnert aan UBO-register

Het UBO-register is een databank waarin een aantal specifieke gegevens vermeld worden over de ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap moeten gemeld worden.

Fiscus herinnert aan UBO-register

Het UBO-register is een databank waarin een aantal specifieke gegevens vermeld worden over de ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap moeten gemeld worden. Een ‘uiteindelijke begunstigde’ is een privépersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen van een vennootschap bezit, maar ook zeggenschap op een andere manier, zo iemand bv. bestuurder is komt in aanmerking.

De deadline voor de UBO-registratie was eigenlijk 30.09.2019, maar tot 31.12.2019 keek de fiscus nog een en ander door de vingers. Als de UBO-registratie momenteel nog niet (volledig) in orde is, dan begaat men eigenlijk een overtreding. Vennootschappen die zich nog niet geregistreerd hebben of waar er foutjes of onvolledigheden vastgesteld zijn in die registratie, krijgen een schrijven met de vraag alsnog het nodige te doen. Er worden echter voorlopig nog geen boetes (€ 250 tot € 50.000) geïnd.