De zgn. zomerregeling voor de btw bekend gemaakt

De zgn. btw-zomerregeling houdt in dat een btw-plichtige, naar jaarlijks gebruik, voor zijn btw-aangiftes en eventuele intracommunautaire listings die tijdens de zomermaanden ingediend moeten worden, enkele weken uitstel krijgt.

De zgn. zomerregeling voor de btw bekend gemaakt

De zgn. btw-zomerregeling houdt in dat een btw-plichtige, naar jaarlijks gebruik, voor zijn btw-aangiftes en eventuele intracommunautaire listings die tijdens de zomermaanden ingediend moeten worden, enkele weken uitstel krijgt. Voor 2020 ziet het uitstel er als volgt uit:

Btw-aangifte en opgave intracommunautaire handelingen

Normaal uiterlijk in te dienen op

Tijdens de vakantie uiterlijk in te dienen op

Tweede kwartaal

20 juli 2020

10 augustus 2020

juni

20 juli 2020

10 augustus 2020

juli

20 augustus 2020

10     eptember 2020

 

Er gelden echter afwijkende termijnen voor vergunninghouders voor maandelijkse teruggave btw en voor genieters van versnelde maandelijkse btw wegens starter statuut.  Indien zij recht hebben op een terugbetaling van een btw-tegoed, dienen zijn hun btw-aangiften voor de maand juni en juli 2020 resp. in te dienen op 24.07.2020 en 24.08.2020. De verschuldigde btw moet wel nog op de normale vervaldagen betaald worden, zoniet worden er in principe nalatigheidsinteresten aangerekend van 0,8% per maand vertraging (een begonnen maand geldt als een volledige maand). Onder bepaalde strikte voorwaarden zijn deze nalatigheidsinteresten echter (gedeeltelijk) niet verschuldigd.