Corona-update: zgn. MOSS-regeling uitgesteld naar 1 juli 2021

Een Belgische btw-plichtgie die aan e-commerce doet en meer bepaald online diensten verricht (bv. e-books, software), en/of goederen verkoopt en levert aan particulieren gevestigd in andere EU-lidsta(a)t(en) en daarbij in het laatste geval een bepaalde verkoopdrempel overschrijdt, moet zich in principe in alle betrokken lidstaten registreren en daar alle btw-verplichtingen vervullen zoals het indienen van btw-aangiften.

Corona-update: zgn. MOSS-regeling uitgesteld naar 1 juli 2021

Een Belgische btw-plichtgie die aan e-commerce doet en meer bepaald online diensten verricht (bv. e-books, software), en/of goederen verkoopt en levert aan particulieren gevestigd in andere EU-lidsta(a)t(en) en daarbij in het laatste geval een bepaalde verkoopdrempel overschrijdt, moet zich in principe in alle betrokken lidstaten registreren en daar alle btw-verplichtingen vervullen zoals het indienen van btw-aangiften. Om e-commerce te vereenvoudigen werd op Europees niveau in het verleden reeds de MOSS-regeling uitgewerkt. Momenteel staat die regeling enkel open voor ondernemingen die omroep-, telecommunicatie en elektronische diensten verrichten voor particulieren en daarbij btw (moeten) aanrekenen van de lidstaat van de afnemer(s). De regeling laat toe dat een Belgische onderneming zich registreert in de lidstaat van vestiging (België) en één elektronische btw-aangifte indient voor al de diensten in alle lidstaten waar zij niet gevestigd is.

Normaliter zou vanaf 1 januari 2021 de MOSS-regeling verder worden verruimd naar afstandsverkopen (e-commerce). Gelet op de Coronacrisis heeft de Europese Commissie echter beslist om lidstaten en ondernemingen langer de tijd te geven om zich voor te bereiden en hun IT-systemen aan te passen. De nieuwe datum van inwerkingtreding is daardoor verschoven naar 1 juli 2021.