Corona-update: waarborg voor bedrijfskrediet

De federale overheid heeft in een ‘coronawaarborg’ voorzien voor de banken als een vennootschap een bedrijfskrediet nodig heeft.

Corona-update: waarborg voor bedrijfskrediet

De federale overheid heeft in een ‘coronawaarborg’ voorzien voor de banken als een vennootschap een bedrijfskrediet nodig heeft. Een krediet komt maar in aanmerking voor die waarborg als een vennootschap ‘levensvatbaar’ is. Concreet betekent dat dat een vennootschap op 01.02.2020 geen achterstal (of op 29.02.2020 meer dan 30 dagen achterstal) had op haar lopende kredieten, noch bij de fiscus, de sociale kas of de RSZ, en op 31.01.2020 bij geen enkele bank in een procedure van actieve kredietherstructurering zat.

De staatswaarborg geldt daarenboven enkel voor nieuwe kortetermijnkredieten (maximaal 1 jaar) bij een bank, afgesloten tussen 01.04.2020 en 30.09.2020. Herfinancieringen, verlengingen en heropnames van bestaande kredieten komen dus niet in aanmerking. Leasingovereenkomsten, factoringovereenkomsten en hypothecaire kredieten zijn ook uitgesloten.

 

Voor een kmo mag het krediet tenslotte niet hoger zijn dan het bedrag van haar liquiditeitsbehoeften, met uitzondering van herfinancieringen, voor haar activiteiten gedurende een periode van 18 maanden. Het bedrag van de liquiditeitsbehoeften moet gestaafd worden.