Corona-update: uitstel voor erfenissen en aankoopakten in Vlaanderen tot 30.09.2020

Door de coronamaatregelen kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle formaliteiten vervullen.

Corona-update: uitstel voor erfenissen en aankoopakten in Vlaanderen tot 30.09.2020

Door de coronamaatregelen kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle formaliteiten vervullen. De Vlaamse belastingdienst, het zgn. Vlabel voorziet daarom een uitstel voor alle aangiften en te belalen belastingen inzake erfenissen en vastgoedtransacties. Concreet geldt er een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Aangezien Vlabel als referentiedatum 31.07 hanteert (in plaats van 03.05), geldt er een algemene termijnverlenging tot en met 30.09.2020.

 

Voor erfenissen betekent dit concreet dat de aangifte van nalatenschap uiterlijk op 30.09.2020 moet ingediend worden, en dat de erfbelasting betaald moet worden binnen de twee maanden vanaf de verzendingsdatum van het aanslagbiljet. Voor de aankoop van onroerende goederen betekent dit concreet, dat de notariële akte uiterlijk op 30.09.2020 moet geregistreerd worden, dat de registratiebelasting betaald moet worden bij de registratie van de notariële akte, en tenslotte dat de referentiedatum voor bepaalde gunstregimes (bv. verlaagd tarief voor de aankoop van een gezinswoning) eveneens mee opschuift.