Corona-update: ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Veel zelfstandigen kunnen hun activiteiten niet ten volle uitoefenen omdat ze door de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen en crèches hun kinderen moeten opvangen.

Corona-update: ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Veel zelfstandigen kunnen hun activiteiten niet ten volle uitoefenen omdat ze door de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen en crèches hun kinderen moeten opvangen. Daarom wordt er nu ook voor hen voor de maanden mei en juni 2020 een uitkering voorzien als ze hun activiteiten gedeeltelijk onderbreken om de zorgtaken op te nemen voor kinderen jonger dan 12 jaar of voor kinderen met een beperking. Indien nodig wordt de maatregel na deze periode verlengd.

Het bedrag van de uitkering bedraagt € 532,24 per maand. Voor eenoudergezinnen gaat het om een uitkering van € 875. Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht, dat kan worden aangevraagd bij het (gedeeltelijk) wegvallen van de activiteit van de zelfstandige. Het betreffende KB is nog niet gepubliceerd, maar de sociale verzekeringsfondsen werd gevraagd om de aanvragen al te registreren van de zelfstandigen die van dit verlof zouden willen genieten.