Corona-update: meer onkostenvergoeding voor coronavrijwilligers

Natuurlijke personen die actief zijn in een vereniging als vrijwilliger kunnen voor de kosten die ze daarbij maken aanspraak maken op een onkostenvergoeding.

Corona-update: meer onkostenvergoeding voor coronavrijwilligers

Natuurlijke personen die actief zijn in een vereniging als vrijwilliger kunnen voor de kosten die ze daarbij maken aanspraak maken op een onkostenvergoeding. Die vergoeding bedraagt € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar. Voor drie categorieën van vrijwilligers geldt echter een verhoogde jaargens van € 2.549,90 (sinds 01.01.2020) nl. in de sportsector (bv. sportcoach), in het niet-dringende liggend ziekenvervoer (o.m. verplaatsingen tussen ziekenhuizen), en de nachtoppas.

De verhoogde jaargens wordt bij K.B. van 28 augustus 2020 uitgebreid met een vierde categorie, nl. vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten bedoeld in de bijlage van het M.B. van 30 juni 2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, voor activiteiten  in het kader van het beheerd van de Covid-19 crisis. Dergelijke vrijwilligers moeten actief geweest zijn in de periode van 18.03 tot en met 17 mei 2020.