Corona-update: hoe carry-back van verliezen aanvragen in de personenbelasting

In het kader van de coronacrisis kunnen zelfstandigen hun verwachte verlies van 2020 reeds aftrekken van hun winst van 2019.

Corona-update: hoe carry-back van verliezen aanvragen in de personenbelasting

In het kader van de coronacrisis kunnen zelfstandigen hun verwachte verlies van 2020 reeds aftrekken van hun winst van 2019. Daardoor kunnen reeds gedane voorafbetalingen worden terugbetaald of moet een lager belastingtegoed worden betaald. Voorwaarde is wel dat men op 18.03.2020 niet kon worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden, en voor het aanslagjaar 2021 geen gebruik zal maken van forfaitaire grondslagen van aanslag zoals die er zijn voor landbouwers, kappers, enz.

De fiscus heeft via persbericht op haar website laten weten hoe men deze carry-back-vrijstelling moet aanvragen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt naargelang men de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2020 al dan niet reeds ingediend heeft. Heeft men de aangifte nog niet ingediend, dan kan men de aanvraag rechtstreeks doen in de aangifte in MyMinfin (Tax-on-web), uiterlijk op 22.10.2020. Heeft men de aangifte wel al ingediend, doen moet men het formulier 276 COV invullen, ondertekenen en ten laatste op 15.09.2020 naar het bevoegde centrum verzenden.