Corona-update: hinder- en compensatiepremie verlengd in Vlaanderen

Volgens de huidige regeling zou de Vlaamse hinderpremie aflopen op 12 juni.

Corona-update: hinder- en compensatiepremie verlengd in Vlaanderen

Volgens de huidige regeling zou de Vlaamse hinderpremie aflopen op 12 juni 2020. De Vlaamse regering heeft nu echter beslist om deze premie van € 160 per extra sluitingsdag ook na 12 juni nog toe te kennen aan ondernemingen die verplicht gesloten moet blijven. Het gaat o.m. om wellnesscentra en sauna’s, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, discotheken, dancings, foorkramers en bepaalde marktkramers. De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

Ook voor ondernemingen die wel al open zijn of mogen openen, maar een zwaar omzetverlies lijden wordt er financiële steun voorzien, in de vorm van een nieuwe compensatiepremie van € 2.000. Voorwaarde is dat er sprake is van een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Het gaat dus concreet om de periode van 11 mei tot 11 juni voor winkels, en van 8 juni tot 8 juli voor horeca ondernemingen. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten starten.