Corona-update: fiscaal voordelig schenken van computers goedgekeurd

In de strijd tegen de coronacrisis had de fiscus middels een circulaire reeds aangekondigd dat het schenken van medische materiaal aan o.m. zorginstellingen door ondernemingen fiscaal voordelig kan gebeuren en dat particulieren in dat verband kunnen rekenen op een belastingvermindering.

Corona-update: fiscaal voordelig schenken van computers goedgekeurd

In de strijd tegen de coronacrisis had de fiscus middels een circulaire reeds aangekondigd dat het schenken van medische materiaal aan o.m. zorginstellingen door ondernemingen fiscaal voordelig kan gebeuren en dat particulieren in dat verband kunnen rekenen op een belastingvermindering. De Kamer heeft zijn goedkeuring gegeven aan een wetsontwerp dat de puntjes op de i zet, maar tegelijkertijd werden ook een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De mogelijkheid om kosten verbonden aan schenkingen in natura van medisch materiaal als beroepskosten in aftrek te brengen geldt voor giften tussen 1 maart en 1 september 2020. Ook de schenking van computers aan scholen die in België gevestigd zijn, valt onder die versoepeling. Particulieren die computers schenken kunnen tevens aanspraak maken op een belastingvermindering in hun aangifte personenbelasting voor zover de schenking gedaan is tussen 1 maart en 30 juni 2020.