Corona-update: betalingsuitstel kredieten verlengd tot 31 december 2020

Bij het begin van de coronacrisis werden er door de financiële sector concrete afspraken gemaakt omtrent een betalingsuitstel tot 31 oktober 2020 voor ondernemingskredieten en hypothecaire kredieten.

Corona-update: betalingsuitstel kredieten verlengd tot 31 december 2020

Bij het begin van de coronacrisis werden er door de financiële sector concrete afspraken gemaakt omtrent een betalingsuitstel tot 31 oktober 2020 voor ondernemingskredieten en hypothecaire kredieten. Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet of ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt concreet in dat resp. een particuliere kredietnemer onder bepaalde voorwaarden gedurende maximaal 6 maanden zijn/haar krediet (zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. Dat betalingsuitstel van 6 maanden wordt in het kader van de coronacrisis ook voorzien voor een onderneming/organisatie die voor haar ondernemingskrediet geen kapitaalaflossingen moet doen. De intresten blijven in dat laatste geval wel verschuldigd.

In beide gevallen kon voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 werden gedaan, een betalingsuitstel van maximaal 6 maanden worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.

Deze regeling wordt nu met twee maanden verlengd tot 31 december 2020. Dit blijkt uit een mededeling op de site van de Belgische bankenkoepel Febelfin. De mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2020 geldt voor een reeds toegekend betalingsuitstel (dat loopt tot 30 september of 31 oktober) pg een nog aan te vragen en toe te kennen betalingsuitstel. De aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel moet gebeuren tussen 1 september en 20 september 2020.