Circulaire over thuiswerk gepubliceerd

Een werkgever kan aan zijn werknemer(s) een fiscaal interessante onkostenvergoeding toekennen voor hun thuiswerk.

Circulaire over thuiswerk gepubliceerd

Een werkgever kan aan zijn werknemer(s) een fiscaal interessante onkostenvergoeding toekennen voor hun thuiswerk. Werknemers worden immers niet belast op de terugbetaling ervan door hun werkgever. Om discussie met de fiscus te vermijden zochten werkgevers vaak zekerheid bij de zgn. Rulingcommissie. Midden juli 2020 heeft de fiscus echter zelf een circulaire gepubliceerd die sinds 1 maart 2020 geldt en die de toepassingsmodaliteiten voor zo’n forfaitaire thuiswerkvergoeding uiteenzet.

De werknemer moet o.m. effectief regelmatig en structureel aan thuiswerk doen. Concreet betekent dat dat de werknemers minstens 5 werkdagen per maand thuiswerk moet verrichten. De forfaitaire vergoeding mag daarenboven maximaal 129,48 euro per maand bedragen. De werkgever mag daarbij geen onderscheid maken tussen verschillende functiecategorieën. Alle werknemers die m.a.w. aan regelmatig en structureel thuiswerk doen, moeten hetzelfde bedrag van maximaal 129,48 euro per maand ontvangen. De werkgever moet ook steeds nominatieve lijsten ter beschikking hebben met de werknemers die voor een bepaald aanslagjaar de forfaitaire thuiswerkvergoeding ontvangen. De werkgever moet tevens de forfaitaire vergoeding verantwoorden aan de hand van individuele fiches.