Circulaire over belastbaarheid overbruggingsrecht verschenen

Een onderneming die wegens de coronacrisis haar activiteit heeft moeten onderbreken, had normaal recht op een zgn. overbruggingsrecht van de federale overheid.

Circulaire over belastbaarheid overbruggingsrecht verschenen

Een onderneming die wegens de coronacrisis haar activiteit heeft moeten onderbreken, had normaal recht op een zgn. overbruggingsrecht van de federale overheid. Deze vergoeding is een vervangingsinkomen, waarvoor een fiscale fiche 281.18 zal worden opgemaakt.

De fiscus heeft op 08.07.2020 een circulaire uitgebracht over de wijze waarop het overbruggingsrecht fiscaal behandeld moet worden. De circulaire gaat echter enkel over het crisisoverbruggingsrecht voor de periode tot eind mei. Hoe het zgn. relance-overbruggingsrecht van de maanden juni, juli en augustus moet worden belast, wordt nog onderzocht. Het overbruggingsrecht zal afzonderlijk belast worden tegen 16,5%, ten minste voor zover het niet meer bedraagt dan de netto gezamenlijk belastbare winsten of baten van 2016 tot en met 2019. Een surplus zal belastbaar zijn tegen de progressieve tarieven.