Buitenlandse btw vóór 30.09.2020 terugvragen!

De btw die een Belgische btw-plichtige met recht op btw-aftrek betaalt in een andere EU-lidstaat door bv. aldaar te tanken, kan onder bepaalde voorwaarden gerecupereerd worden.

Buitenlandse btw vóór 30.09.2020 terugvragen!

De btw die een Belgische btw-plichtige met recht op btw-aftrek betaalt in een andere EU-lidstaat door bv. aldaar te tanken, kan onder bepaalde voorwaarden gerecupereerd worden. De terugvordering dient niet via de Belgische btw-aangifte, maar via een speciale procedure te verlopen. De terugvordering moet immers gebeuren via een afzonderlijke toepassing op het Intervat, nl. de VAT-refund module. De Belgische Btw-Administratie zorgt er dan voor dat de aanvraag terecht komt bij de Administratie van de betrokken lidsta(a)t(en). Ons kantoor kan uiteraard het nodige doen voor de online aanvraag.

De teruggave moet uiterlijk vóór 30.09.2020 ingediend worden voor de buitenlandse btw die de btw-plichtige in 2019 betaald heeft want anders vervalt het recht op btw-teruggaaf. Het minimumbedrag moet daarbij € 50 bedragen. Werd er in het loop van het jaar reeds een teruggaafverzoek ingediend, dan moet de aanvraag wel betrekking hebben op minstens 3 maanden en moet het terug te vorderen bedrag minstens € 400 bedragen.