Btw-nalatigheidsinteresten blijven fiscaal aftrekbaar

Wanneer een onderneming een btw-schuld niet tijdig betaalt, worden er nalatigheidsinteresten aangerekend.

Btw-nalatigheidsinteresten blijven fiscaal aftrekbaar

Wanneer een onderneming een btw-schuld niet tijdig betaalt, worden er nalatigheidsinteresten aangerekend. De interestvoet waartegen deze interesten worden berekend is wegens de coronacrisis tijdelijk, voor het tweede en derde kwartaal van 2021, verlaagd naar 4%, maar bedraagt vanaf 1 oktober 2021 opnieuw 9,6%.

Sinds 2020 zijn zgn. proportionele btw-boetes, dat zijn boetes die een percentage zijn van de verschuldigde btw, niet langer aftrekbaar als beroepskosten terwijl dat vroeger wel het geval was. Een parlementslid vroeg zich af of dit  aftrekverbod ook geldt voor btw-nalatigheidsinteresten (parl. vr. nr. 401 Vermeersch van 29.04.2021). De minister beantwoordde de vraag ontkennend. Let er wel op dat nalaltigheidsinteresten inzake de personenbelasting niet fiscaal aftrekbaar zijn.