Automatische bevestiging voor UBO-register in 2020

Het UBO-register werd opgericht in de strijd tegen witwassen en terrorisme en bevat de namen van de fysieke personen die achter Belgische vennootschappen, VZW’s, verenigingen en stichtingen zitten (de zgn. uiteindelijk begunstigden).

Automatische bevestiging voor UBO-register in 2020

Het UBO-register werd opgericht in de strijd tegen witwassen en terrorisme en bevat de namen van de fysieke personen die achter Belgische vennootschappen, VZW’s, verenigingen en stichtingen zitten (de zgn. uiteindelijk begunstigden). Het wordt beheerd door de FOD Financiën. De bestuurders van vennootschappen, VZW’s, … moeten die gegevens melden via het online platform MyMinfin, binnen de maand nadat de uiteindelijk begunstigde gekend of gewijzigd is. Dat moest voor het eerst eind 2019 gebeuren

Alle wijzigingen die zich met betrekking tot een uiteindelijk begunstigde voordoen, moeten binnen de maand in het register ingeschreven worden. Vervolgens moet elke jaar expliciet bevestigd worden dat er met betrekking tot de uiteindelijk begunstigden van de vennootschap niets veranderd is en dat de gegevens in het UBO-register dus nog altijd correct zijn.  Om praktische redenen heeft de overheid de eerste bevestiging van alle gegevens op 30.04.2020 automatisch gedaan. De eerstvolgende bevestiging (door de bestuurders) moet uiterlijk op 30.04.2021 gebeuren. Doet er zich echter vóór 30.04.2021 een wijziging voor, dan moet binnen de maand het register aangepast worden.